Vergunningverlener meldingen activiteitenbesluit

Location
Lelystad
Start date
07/06/2021
End date
07/12/2021
Hours
36
Klant
(Swif) Omgevingsdienst Flevoland & Gooi En Vechtstreek
Aanvraagnummer
SRQ149566
Share this request:

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een professionele regionale uitvoeringsorganisatie die adequaat milieu- en leefomgevingstaken uitvoert. De dienst doet dit voor alle gemeenten in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek en voor de provincies Flevoland en Noord-Holland. Bij de OFGV werken wij zoveel mogelijk thuis. Gelukkig zijn onze werkzaamheden al bij de oprichting van de OFGV gedigitaliseerd er wordt ervoor gezorgd dat iedereen zijn/haar werkzaamheden efficient vanuit huis kan uitvoeren.
Voor het team Omgevingsactiviteiten zoeken wij: 

Vergunningverlener meldingen activiteitenbesluit

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het faciliteren van een thuiswerkplek.
Werkzaamheden:

  • meldingen beoordelen op basis van onder andere het Activiteitenbesluit
  • aan de hand van een aanvraag omgevingsvergunning beoordelen welke milieuregels van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf
  • de milieuaspecten voor (agrarische) bedrijven beoordelen en voorschriften opstellen in een omgevingsvergunning
  • Afstemmen met in- en externe partijen, zoals bijvoorbeeld geluid- en geurexperts en gemeentes, waterschappen en provincies en in overleg gaan met bedrijven om activiteiten en wensen in kaart te brengen
  • wateraspecten van open bodemenergiesystemen beoordelen en voorschriften opstellen in een watervergunning

 

Inhuurdesk Swif

Inschrijven
Lelystad
36
07/06/2021
30/04/2021
07/12/2021
(Swif) Omgevingsdienst Flevoland & Gooi En Vechtstreek
SRQ149566
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Lelystad
07/06/2021
07/12/2021
36

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een professionele regionale uitvoeringsorganisatie die adequaat milieu- en leefomgevingstaken uitvoert. De dienst doet dit voor alle gemeenten in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek en voor de provincies Flevoland en Noord-Holland. Bij de OFGV werken wij zoveel mogelijk thuis. Gelukkig zijn onze werkzaamheden al bij de oprichting van de OFGV gedigitaliseerd er wordt ervoor gezorgd dat iedereen zijn/haar werkzaamheden efficient vanuit huis kan uitvoeren.
Voor het team Omgevingsactiviteiten zoeken wij: 

Vergunningverlener meldingen activiteitenbesluit

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het faciliteren van een thuiswerkplek.
Werkzaamheden:

  • meldingen beoordelen op basis van onder andere het Activiteitenbesluit
  • aan de hand van een aanvraag omgevingsvergunning beoordelen welke milieuregels van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf
  • de milieuaspecten voor (agrarische) bedrijven beoordelen en voorschriften opstellen in een omgevingsvergunning
  • Afstemmen met in- en externe partijen, zoals bijvoorbeeld geluid- en geurexperts en gemeentes, waterschappen en provincies en in overleg gaan met bedrijven om activiteiten en wensen in kaart te brengen
  • wateraspecten van open bodemenergiesystemen beoordelen en voorschriften opstellen in een watervergunning

 

Inloggen