Projectmanager met als focus grootonderhoud

Location
Lelystad
Start date
10/05/2021
End date
31/01/2022
Hours
36
Klant
(Swif) Gemeente Lelystad
Aanvraagnummer
SRQ149514
Share this request:

Projectmanager Grootonderhoud

Ben jij…
de vrouw/man die de uitdaging aangaat om te werken aan de ontwikkeling van de stad? Zit het organiseren en verbinden, communiceren en samenwerken je in de genen en voel je je thuis in een bestuurlijk/politieke arena? Als dat bij jou past, dan is de functie van Projectmanager binnen het team Projectmanagement mogelijk een nieuwe en mooie uitdaging.

De organisatie…
De gemeente Lelystad is een jonge, dynamische provinciehoofdstad. De gemeente is een actieve werkorganisatie met een prettige en informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. Als organisatie staan wij open voor de samenleving en willen wij actief met inwoners, bedrijven en instellingen bijdragen aan het beter functioneren van die samenleving.
Binnen de organisatie vertaalt dat zich onder andere in aandacht voor zelforganisatie, met als componenten taakvolwassenheid en persoonlijk leiderschap. Goede communicatie en een sterk inlevingsvermogen zijn kernkwaliteiten waarmee we een verbindende en netwerkende organisatie willen neerzetten. Focus op de vitaliteit van medewerkers vinden we daarbij een groot goed en we proberen daar maximaal op in te zetten door allerhande voorzieningen.

Het team …
Het team projectmanagement heeft een belangrijke coördinerende en verbindende rol in de concrete stedelijke ontwikkeling. De afdeling is verantwoordelijk voor de planvorming en realisatie van fysieke projecten in de buitenruimte, inclusief de sociaal-maatschappelijk, economische, huisvestings, en financiële componenten die daarbij horen. Er wordt leiding gegeven aan integrale projecten in de stad zoals het Stadshart, de woonwijk Warande, luchthaven, Flevokust, groot onderhoud en verschillende andere projecten in het kader van stedelijke ontwikkeling. In een open communicatie met de stad nemen medewerkers hun verantwoordelijkheid en leveren de mensen veelal in projectgroepen hun specialistische kennis.  

De opgave van de stad…
De ligging van Lelystad, de steeds verbeterde ontsluitingen in combinatie met de aantrekkende economie geeft Lelystad kansen voor de (nabije) toekomst. Het benutten van die kansen is een uitdaging die we graag aangaan. Op het gebied van wonen zullen we actief in moeten zetten op de beleving van Lelystad als aantrekkelijke woonstad en als goed bereikbaar onderdeel van de metropoolregio Amsterdam. Dit betekent dat we vanuit kennis van de markt en de relevante doelgroepen tijdig de juiste woningbouwprojecten initiëren en faciliteren om te zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd.

De opgave voor jou…
Lelystad heeft de ambitie om actief in te zetten op het aantrekken van nieuwkomers. Naast de inzet op sociaal-economische factoren, is ook de inzet op een effectieve woonmarketing en gericht aanbod met kansen voor wat Lelystad onderscheidend maakt essentieel.

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het opstellen en begeleiden van de uitwerking  grootonderhoudsprojecten voor de stad. Je krijgt eigen projecten die bijdragen aan verder ontwikkeling van grote infrastructuur vraagstukken.
Dit ga je samen doen met meerdere teams waar jouw mensen werkzaam zullen zijn. Immers een dit soort projecten doe je niet alleen. Je bewaakt de voor jouw in uitvoerende projecten en rapporteert hierover richting bestuur en directie. Je weet en begrijpt dat jij als projectmanager een schakel bent tussen wat er buiten gebeurt en de bestuurlijke belangen. Je stemt af en geeft signalen door aan collega’s die verantwoordelijk zijn voor de totale programmering. Verder heb je kennis van aanbestedingstrajecten en kan jij een team goed motiveren, zodat jouw uitvoeringsprojecten binnen budget en tijd gerealiseerd worden.  

Wie ben jij….
Je voelt je thuis in een dynamische omgeving waarin de samenleving, bestuurlijke en ambtelijke organisatie bij elkaar komen. Je gevoel voor verhoudingen is uitstekend, je bent in staat verbindingen aan te gaan en besluiten te nemen. Je bent naar buiten gericht en hebt gevoel voor commercie en marketing en bezit een grote dosis slagkracht, doorzettingsvermogen en creativiteit. Je schakelt met gemak tussen het strategisch, tactisch en operationeel niveau van de opgave en je netwerk.

Schakelen tussen beleid en uitvoering schuw je niet, waarbij je beide talen spreekt. Vertrouwen, leiderschap en uitstekende communicatieve vaardigheden zijn kenmerkend voor je werkwijze. En uiteraard ben je als projectmanager resultaatgericht en omgevingsbewust.

Wij zijn op zoek naar de mens en manager die deze opgave aandurft en enthousiast wordt van het faciliteren en organiseren van het samenspel  tussen de gemeentelijke organisatie en de maatschappij. Hierbij ben je kritisch over de eigen rol, wat we als gemeente doen en wat andere partijen doen.

Tenslotte ben je inspirator, gesprekspartner en criticus voor je collega projectmanagers en draag je bij aan het bouwen van het team.

Kennis en kunde en ervaring….
Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van:
– Grootonderhoudsprojectervaring;
– Grote infrastructuur projecten,
– aanbestedingen doorlopen,
–  Kennis van grondbeleid en grondexploitaties,
– projectbeheersing en procesmanagement,
– relevante wet- en regelgeving binnen de gebiedsontwikkeling,

– (gemeentelijk) beleid, procedures, besluitvormingsprocessen.

En je bent vaardig in:
– coachen, enthousiasmeren en verbinden van mensen.

Je hebt HBO werk en denkniveau en hebt meer dan 4 jaar ervaring in de gebiedsontwikkeling/grootonderhoud.

Competenties…
Naast de juiste competenties voor de taak beschik je ook over die competenties die nodig zijn om te blijven floreren in een steeds veranderende organisatie.

Het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de procedure

Inhuurdesk Swif

Inschrijven
Lelystad
36
10/05/2021
28/04/2021
31/01/2022
(Swif) Gemeente Lelystad
SRQ149514
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Lelystad
10/05/2021
31/01/2022
36

Projectmanager Grootonderhoud

Ben jij…
de vrouw/man die de uitdaging aangaat om te werken aan de ontwikkeling van de stad? Zit het organiseren en verbinden, communiceren en samenwerken je in de genen en voel je je thuis in een bestuurlijk/politieke arena? Als dat bij jou past, dan is de functie van Projectmanager binnen het team Projectmanagement mogelijk een nieuwe en mooie uitdaging.

De organisatie…
De gemeente Lelystad is een jonge, dynamische provinciehoofdstad. De gemeente is een actieve werkorganisatie met een prettige en informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. Als organisatie staan wij open voor de samenleving en willen wij actief met inwoners, bedrijven en instellingen bijdragen aan het beter functioneren van die samenleving.
Binnen de organisatie vertaalt dat zich onder andere in aandacht voor zelforganisatie, met als componenten taakvolwassenheid en persoonlijk leiderschap. Goede communicatie en een sterk inlevingsvermogen zijn kernkwaliteiten waarmee we een verbindende en netwerkende organisatie willen neerzetten. Focus op de vitaliteit van medewerkers vinden we daarbij een groot goed en we proberen daar maximaal op in te zetten door allerhande voorzieningen.

Het team …
Het team projectmanagement heeft een belangrijke coördinerende en verbindende rol in de concrete stedelijke ontwikkeling. De afdeling is verantwoordelijk voor de planvorming en realisatie van fysieke projecten in de buitenruimte, inclusief de sociaal-maatschappelijk, economische, huisvestings, en financiële componenten die daarbij horen. Er wordt leiding gegeven aan integrale projecten in de stad zoals het Stadshart, de woonwijk Warande, luchthaven, Flevokust, groot onderhoud en verschillende andere projecten in het kader van stedelijke ontwikkeling. In een open communicatie met de stad nemen medewerkers hun verantwoordelijkheid en leveren de mensen veelal in projectgroepen hun specialistische kennis.  

De opgave van de stad…
De ligging van Lelystad, de steeds verbeterde ontsluitingen in combinatie met de aantrekkende economie geeft Lelystad kansen voor de (nabije) toekomst. Het benutten van die kansen is een uitdaging die we graag aangaan. Op het gebied van wonen zullen we actief in moeten zetten op de beleving van Lelystad als aantrekkelijke woonstad en als goed bereikbaar onderdeel van de metropoolregio Amsterdam. Dit betekent dat we vanuit kennis van de markt en de relevante doelgroepen tijdig de juiste woningbouwprojecten initiëren en faciliteren om te zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd.

De opgave voor jou…
Lelystad heeft de ambitie om actief in te zetten op het aantrekken van nieuwkomers. Naast de inzet op sociaal-economische factoren, is ook de inzet op een effectieve woonmarketing en gericht aanbod met kansen voor wat Lelystad onderscheidend maakt essentieel.

Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het opstellen en begeleiden van de uitwerking  grootonderhoudsprojecten voor de stad. Je krijgt eigen projecten die bijdragen aan verder ontwikkeling van grote infrastructuur vraagstukken.
Dit ga je samen doen met meerdere teams waar jouw mensen werkzaam zullen zijn. Immers een dit soort projecten doe je niet alleen. Je bewaakt de voor jouw in uitvoerende projecten en rapporteert hierover richting bestuur en directie. Je weet en begrijpt dat jij als projectmanager een schakel bent tussen wat er buiten gebeurt en de bestuurlijke belangen. Je stemt af en geeft signalen door aan collega’s die verantwoordelijk zijn voor de totale programmering. Verder heb je kennis van aanbestedingstrajecten en kan jij een team goed motiveren, zodat jouw uitvoeringsprojecten binnen budget en tijd gerealiseerd worden.  

Wie ben jij….
Je voelt je thuis in een dynamische omgeving waarin de samenleving, bestuurlijke en ambtelijke organisatie bij elkaar komen. Je gevoel voor verhoudingen is uitstekend, je bent in staat verbindingen aan te gaan en besluiten te nemen. Je bent naar buiten gericht en hebt gevoel voor commercie en marketing en bezit een grote dosis slagkracht, doorzettingsvermogen en creativiteit. Je schakelt met gemak tussen het strategisch, tactisch en operationeel niveau van de opgave en je netwerk.

Schakelen tussen beleid en uitvoering schuw je niet, waarbij je beide talen spreekt. Vertrouwen, leiderschap en uitstekende communicatieve vaardigheden zijn kenmerkend voor je werkwijze. En uiteraard ben je als projectmanager resultaatgericht en omgevingsbewust.

Wij zijn op zoek naar de mens en manager die deze opgave aandurft en enthousiast wordt van het faciliteren en organiseren van het samenspel  tussen de gemeentelijke organisatie en de maatschappij. Hierbij ben je kritisch over de eigen rol, wat we als gemeente doen en wat andere partijen doen.

Tenslotte ben je inspirator, gesprekspartner en criticus voor je collega projectmanagers en draag je bij aan het bouwen van het team.

Kennis en kunde en ervaring….
Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van:
– Grootonderhoudsprojectervaring;
– Grote infrastructuur projecten,
– aanbestedingen doorlopen,
–  Kennis van grondbeleid en grondexploitaties,
– projectbeheersing en procesmanagement,
– relevante wet- en regelgeving binnen de gebiedsontwikkeling,

– (gemeentelijk) beleid, procedures, besluitvormingsprocessen.

En je bent vaardig in:
– coachen, enthousiasmeren en verbinden van mensen.

Je hebt HBO werk en denkniveau en hebt meer dan 4 jaar ervaring in de gebiedsontwikkeling/grootonderhoud.

Competenties…
Naast de juiste competenties voor de taak beschik je ook over die competenties die nodig zijn om te blijven floreren in een steeds veranderende organisatie.

Het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de procedure

Inloggen