Projectleider grondverwerving

Location
Urk
Start date
01/11/2021
End date
01/07/2022
Hours
20
Klant
(Swif) Gemeente Urk
Aanvraagnummer
SRQ154211
Share this request:

Functie: Projectleider grondverwerving

Waar kom je te werken
Gemeente Urk met ruim 21.000 inwoners groeit hard, heeft veel ambities en is volop in ontwikkeling. De focus van de gemeente Urk ligt op groei waarin wonen, werken en recreëren centraal staan.
De gemeente Urk werkt hard aan een aantal ontwikkelingen waaronder: de  “Zeeheldenwijk”, een  woonwijk met 1.600 woningen. “Port of Urk”, een nieuw bedrijventerrein van 90 ha aansluitend aan de nieuwe servicehaven die door de Provincie Flevoland wordt gerealiseerd. Daarnaast de herontwikkeling van bedrijventerreinen zoals “Lemsterhoek” en “Westgat” maar ook herontwikkeling van diverse woningbouwlocaties zoals “Noorderzand”. 
Dit vraagt een multidisciplinaire aanpak waarbij je werkt met interne en externe professionals. Met ongeveer 200 collega’s werken we samen in een informele en pragmatische werkomgeving, waar waarden als verbinden, verantwoordelijkheid en vertrouwen belangrijk zijn.
Het cultuurhistorisch centrum, winkels, scholen, de haven, bos en IJsselmeer zijn allemaal op loopafstand. De omgeving is prachtig.

Opdrachtomschrijving voor de kandidaat:

 • werkt vooral zelfstandig maar ook samen met een team interne en externe professionals en in samenwerking met externe partijen aan de grondverwerving voor de genoemde gebiedsontwikkelingen.
 • het taxeren en verwerven van gronden voor gebiedsontwikkeling.
 • het begeleiden van prijsadviesprocedures onder de werking van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
 • onderhandelt via de minnelijke weg met de eigenaren van de grond om die in eigendom van de gemeente Urk te krijgen.
 • als het nodig is wordt de onteigeningsprocedure gestart en volledig begeleid, waaronder het voeren van gesprekken.
 • adviseert de programmamanager en de andere projectleiders over de te nemen stappen in het proces.
 • adviseert over de gebiedsontwikkeling en de te nemen stappen op het gebied van duurzaamheid daarin.
 • initieert en bevordert de samenwerking met organisaties en partijen en creëert draagvlak voor de gebiedsontwikkeling.
 • signaleert en analyseert knelpunten en draagt daar oplossingen voor aan.

Eisen aan de kandidaat:

 • Universitaire opleiding, richting Bedrijfskunde.
 • In het bezit van het diploma grondverwerving en schadevergoedingen.
 • Op CV aantoonbaar in de afgelopen 4 jaar ten minste 2 jaar ervaring in het leiden van projecten die vallen onder de Crisis- en herstelwet.

Wensen:
Je neemt de volgende kwaliteiten mee:

 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen waar de gemeente Urk op dit moment midden in zit.
 • Je hebt een goede kennis van de markt, uitstekende onderhandelingsvaardigheden en financieel inzicht.
 • Je bent enthousiast, klant- en resultaatgericht.
 • Je bent een verbinder in de samenwerking met collega’s en externen.
 • Je hebt inzicht in bestuurlijke verhoudingen op gemeentelijk en hoger niveau en bezit sensitiviteit op zowel ambtelijke als bestuurlijk niveau.
 • Je hebt ervaring met het vertegenwoordigen van de gemeente op het specifieke beleidsonderdeel.
 • Je werkt vanuit sensitiviteit op zowel ambtelijk al bestuurlijk niveau.

Inhuurdesk Swif

Inschrijven
Urk
20
01/11/2021
11/10/2021
01/07/2022
(Swif) Gemeente Urk
SRQ154211
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Urk
01/11/2021
01/07/2022
20

Functie: Projectleider grondverwerving

Waar kom je te werken
Gemeente Urk met ruim 21.000 inwoners groeit hard, heeft veel ambities en is volop in ontwikkeling. De focus van de gemeente Urk ligt op groei waarin wonen, werken en recreëren centraal staan.
De gemeente Urk werkt hard aan een aantal ontwikkelingen waaronder: de  “Zeeheldenwijk”, een  woonwijk met 1.600 woningen. “Port of Urk”, een nieuw bedrijventerrein van 90 ha aansluitend aan de nieuwe servicehaven die door de Provincie Flevoland wordt gerealiseerd. Daarnaast de herontwikkeling van bedrijventerreinen zoals “Lemsterhoek” en “Westgat” maar ook herontwikkeling van diverse woningbouwlocaties zoals “Noorderzand”. 
Dit vraagt een multidisciplinaire aanpak waarbij je werkt met interne en externe professionals. Met ongeveer 200 collega’s werken we samen in een informele en pragmatische werkomgeving, waar waarden als verbinden, verantwoordelijkheid en vertrouwen belangrijk zijn.
Het cultuurhistorisch centrum, winkels, scholen, de haven, bos en IJsselmeer zijn allemaal op loopafstand. De omgeving is prachtig.

Opdrachtomschrijving voor de kandidaat:

 • werkt vooral zelfstandig maar ook samen met een team interne en externe professionals en in samenwerking met externe partijen aan de grondverwerving voor de genoemde gebiedsontwikkelingen.
 • het taxeren en verwerven van gronden voor gebiedsontwikkeling.
 • het begeleiden van prijsadviesprocedures onder de werking van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
 • onderhandelt via de minnelijke weg met de eigenaren van de grond om die in eigendom van de gemeente Urk te krijgen.
 • als het nodig is wordt de onteigeningsprocedure gestart en volledig begeleid, waaronder het voeren van gesprekken.
 • adviseert de programmamanager en de andere projectleiders over de te nemen stappen in het proces.
 • adviseert over de gebiedsontwikkeling en de te nemen stappen op het gebied van duurzaamheid daarin.
 • initieert en bevordert de samenwerking met organisaties en partijen en creëert draagvlak voor de gebiedsontwikkeling.
 • signaleert en analyseert knelpunten en draagt daar oplossingen voor aan.

Eisen aan de kandidaat:

 • Universitaire opleiding, richting Bedrijfskunde.
 • In het bezit van het diploma grondverwerving en schadevergoedingen.
 • Op CV aantoonbaar in de afgelopen 4 jaar ten minste 2 jaar ervaring in het leiden van projecten die vallen onder de Crisis- en herstelwet.

Wensen:
Je neemt de volgende kwaliteiten mee:

 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen waar de gemeente Urk op dit moment midden in zit.
 • Je hebt een goede kennis van de markt, uitstekende onderhandelingsvaardigheden en financieel inzicht.
 • Je bent enthousiast, klant- en resultaatgericht.
 • Je bent een verbinder in de samenwerking met collega’s en externen.
 • Je hebt inzicht in bestuurlijke verhoudingen op gemeentelijk en hoger niveau en bezit sensitiviteit op zowel ambtelijke als bestuurlijk niveau.
 • Je hebt ervaring met het vertegenwoordigen van de gemeente op het specifieke beleidsonderdeel.
 • Je werkt vanuit sensitiviteit op zowel ambtelijk al bestuurlijk niveau.
Inloggen