Programma manager

Location
Almere
Start date
01/01/2021
End date
31/12/2022
Hours
32
Klant
(Swif) Gemeente Almere
Aanvraagnummer
SRQ144444
Share this request:

Voor het nieuw op te richten Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE) zoeken we naar een programmamanager die dóet.

We zijn onderweg naar een Circulaire Economie. Nederland moet in 2050 ‘circulair’ zijn. Om de transitie te versnellen is innovatie nodig in technologie, producten, diensten en businessmodellen. Gemeente Almere start met veel partners het Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE) met als doel deze transitie te faciliteren met interdisciplinair toegepast onderzoek en het delen van praktische kennis.

PRICE wordt hét (inter)nationale verbindende praktijk- en innovatiecentrum waar ondernemers, studenten, overheid, onderwijs én inwoners zowel fysiek als virtueel werken aan en leren over innovaties ten behoeve van een circulaire leefomgeving middels praktijkgericht onderwijs. Een proeftuin waar initiatiefrijke innovators hun nieuwe ontwikkeling kunnen testen, valideren en presenteren. 

Met nieuwe onderwijsconcepten, gekoppeld aan praktijkgericht onderzoek, voegt PRICE talent, kennis en innovatiekracht toe aan bedrijven en instellingen met focus op de circulaire leefomgeving. Als innovatief kennisinstituut zal zij voor Almere, de regio en Nederland haar marktpositie als kennishouder en innovator continu versterken. 

Ben jij die probleemoplosser en zie je altijd de andere wegen die ook naar Rome leiden? Ben jij de programmamanager die PRICE een vliegende start geeft? Dan is dit een uitdaging voor jou!

Het afgelopen half jaar is een stuurgroep (vertegenwoordigd door overheid, onderwijs en markt) aan de slag geweest met het in de steigers zetten van PRICE en zijn de randvoorwaarden gecreëerd om van start te gaan. Wij zijn nu op zoek naar een programmanager die PRICE een vliegende start geeft en opbouwt naar een solide netwerkorganisatie. Als PRICE-manager ga je valorisatietrajecten aanjagen, faciliteren, helpen organiseren. Vanuit een samenhangend programma overzie je alle activiteiten en projecten. Je hebt de dagelijkse leiding van het programma, aansturing van het programmabureau en de communicatie van PRICE naar buiten toe. Je opereert op het scheidsvlak van onderwijs en ondernemen. Het behalen van de doelstellingen van PRICE staat hierin centraal.

Doelen PRICE:
Het versnellen van kennisvalorisatie en innovatie door het in praktijk brengen van marktvragen rondom een circulaire leefomgeving.

In PRICE staan onderwijs en duurzame innovatie ten behoeve van een circulaire leefomgeving centraal.
Het in de praktijk brengen van kennis en competenties van gekwalificeerde professionals voor de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst.

Wat ga je doen?
Het bouwen en ontwikkelen van (langdurige) samenwerkingsverbanden met partners uit de Quadruple Helix;
Het realiseren van bestuurlijk commitment en draagvlak
Het onderhouden van een nauwe samenwerking met de onderwijsinstellingen verbonden aan PRICE t.b.v. onderwijs innovatieprojecten
Het verbinden van (nieuwe) partners met onderzoeks- en onderwijsprojecten op het gebied van circulaire leefomgeving;
Het ondersteunen bij het ontwikkelen van project- en onderzoeksaanvragen;
Het valoriseren en verspreiden van kennis (t.b.v. samenwerking en netwerkvorming).
Het ontwikkelen van nieuwe concepten en nieuwe activiteiten met partners;
Het aansturen en faciliteren van diverse teams (denk aan het interne programmabureau en projectteams waarin de Triple Helix in samenwerkt);
Het inbrengen van marktkennis en een netwerk op het gebied van de circulaire leefomgeving en circulaire verdienmodellen.

Te behalen resultaten:

  • Start gemaakt netwerkorganisatie
  • Proces challenges op de rit gezet
  • Nieuwe financieringsbronnen in kaart gebracht
  • Start minor gemaakt
  • Innovatie zichtbaar gemaakt.

Hoe ben je?
Het gaat om een nieuwe functie die je grotendeels zelf kan vormgeven. Je bent een innovatieve, oplossingsgerichte doener die realisme niet uit het oog verliest. Gegeven de aard van de werkzaamheden moet je goed thuis zijn in onderwijs, circulaire economie en de bouwsector. Naast kennis van de sector horen ook competenties met betrekking tot innovatie tot de vereisten. Bewezen trackrecord op het snijvlak van bedrijfsleven, onderwijs en overheid is een must. 

Omdat zich op het pad naar het gewenste einddoel vele onvoorspelbare situaties kunnen voordoen ben je flexibel en kun je snel reageren op allerlei situaties. Je ziet vooral verschillende wegen die naar Rome leiden om deze doelstellingen te behalen, waarbij je de steun moet blijven krijgen van de stakeholders. Je bent echter geen mee-waaier en dus niet bang om nee te zeggen. Je bent vooral in staat om met mensen om te gaan, zowel binnen het programma als daarbuiten. Je bent een echte verbinder en hebt ervaring met het bouwen van eco-systemen. 

De kracht van het verschil
Gemeente Almere streeft naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen. Talent
als basis en diversiteit als kracht. Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen.

Meer over de afdeling
Almere is in 40 jaar uitgegroeid tot de 8e stad van Nederland met meer dan 200.000 inwoners. En Almere groeit door. Deze groei moet duurzaam plaatsvinden. Circulaire economie is één van de pijlers binnen het programma van Almere 2.0 Met het programma Almere 2.0 investeren we in de kwaliteiten van de stad. Een stad waar inwoners trots op zijn, met plezier leven en zich naar hartelust kunnen ontplooien. Een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers verrast worden. Gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk werken hier samen aan.

 

Inhuurdesk Swif

Inschrijven
Almere
32
01/01/2021
02/11/2020
31/12/2022
(Swif) Gemeente Almere
SRQ144444
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Almere
01/01/2021
31/12/2022
32

Voor het nieuw op te richten Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE) zoeken we naar een programmamanager die dóet.

We zijn onderweg naar een Circulaire Economie. Nederland moet in 2050 ‘circulair’ zijn. Om de transitie te versnellen is innovatie nodig in technologie, producten, diensten en businessmodellen. Gemeente Almere start met veel partners het Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE) met als doel deze transitie te faciliteren met interdisciplinair toegepast onderzoek en het delen van praktische kennis.

PRICE wordt hét (inter)nationale verbindende praktijk- en innovatiecentrum waar ondernemers, studenten, overheid, onderwijs én inwoners zowel fysiek als virtueel werken aan en leren over innovaties ten behoeve van een circulaire leefomgeving middels praktijkgericht onderwijs. Een proeftuin waar initiatiefrijke innovators hun nieuwe ontwikkeling kunnen testen, valideren en presenteren. 

Met nieuwe onderwijsconcepten, gekoppeld aan praktijkgericht onderzoek, voegt PRICE talent, kennis en innovatiekracht toe aan bedrijven en instellingen met focus op de circulaire leefomgeving. Als innovatief kennisinstituut zal zij voor Almere, de regio en Nederland haar marktpositie als kennishouder en innovator continu versterken. 

Ben jij die probleemoplosser en zie je altijd de andere wegen die ook naar Rome leiden? Ben jij de programmamanager die PRICE een vliegende start geeft? Dan is dit een uitdaging voor jou!

Het afgelopen half jaar is een stuurgroep (vertegenwoordigd door overheid, onderwijs en markt) aan de slag geweest met het in de steigers zetten van PRICE en zijn de randvoorwaarden gecreëerd om van start te gaan. Wij zijn nu op zoek naar een programmanager die PRICE een vliegende start geeft en opbouwt naar een solide netwerkorganisatie. Als PRICE-manager ga je valorisatietrajecten aanjagen, faciliteren, helpen organiseren. Vanuit een samenhangend programma overzie je alle activiteiten en projecten. Je hebt de dagelijkse leiding van het programma, aansturing van het programmabureau en de communicatie van PRICE naar buiten toe. Je opereert op het scheidsvlak van onderwijs en ondernemen. Het behalen van de doelstellingen van PRICE staat hierin centraal.

Doelen PRICE:
Het versnellen van kennisvalorisatie en innovatie door het in praktijk brengen van marktvragen rondom een circulaire leefomgeving.

In PRICE staan onderwijs en duurzame innovatie ten behoeve van een circulaire leefomgeving centraal.
Het in de praktijk brengen van kennis en competenties van gekwalificeerde professionals voor de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst.

Wat ga je doen?
Het bouwen en ontwikkelen van (langdurige) samenwerkingsverbanden met partners uit de Quadruple Helix;
Het realiseren van bestuurlijk commitment en draagvlak
Het onderhouden van een nauwe samenwerking met de onderwijsinstellingen verbonden aan PRICE t.b.v. onderwijs innovatieprojecten
Het verbinden van (nieuwe) partners met onderzoeks- en onderwijsprojecten op het gebied van circulaire leefomgeving;
Het ondersteunen bij het ontwikkelen van project- en onderzoeksaanvragen;
Het valoriseren en verspreiden van kennis (t.b.v. samenwerking en netwerkvorming).
Het ontwikkelen van nieuwe concepten en nieuwe activiteiten met partners;
Het aansturen en faciliteren van diverse teams (denk aan het interne programmabureau en projectteams waarin de Triple Helix in samenwerkt);
Het inbrengen van marktkennis en een netwerk op het gebied van de circulaire leefomgeving en circulaire verdienmodellen.

Te behalen resultaten:

  • Start gemaakt netwerkorganisatie
  • Proces challenges op de rit gezet
  • Nieuwe financieringsbronnen in kaart gebracht
  • Start minor gemaakt
  • Innovatie zichtbaar gemaakt.

Hoe ben je?
Het gaat om een nieuwe functie die je grotendeels zelf kan vormgeven. Je bent een innovatieve, oplossingsgerichte doener die realisme niet uit het oog verliest. Gegeven de aard van de werkzaamheden moet je goed thuis zijn in onderwijs, circulaire economie en de bouwsector. Naast kennis van de sector horen ook competenties met betrekking tot innovatie tot de vereisten. Bewezen trackrecord op het snijvlak van bedrijfsleven, onderwijs en overheid is een must. 

Omdat zich op het pad naar het gewenste einddoel vele onvoorspelbare situaties kunnen voordoen ben je flexibel en kun je snel reageren op allerlei situaties. Je ziet vooral verschillende wegen die naar Rome leiden om deze doelstellingen te behalen, waarbij je de steun moet blijven krijgen van de stakeholders. Je bent echter geen mee-waaier en dus niet bang om nee te zeggen. Je bent vooral in staat om met mensen om te gaan, zowel binnen het programma als daarbuiten. Je bent een echte verbinder en hebt ervaring met het bouwen van eco-systemen. 

De kracht van het verschil
Gemeente Almere streeft naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen. Talent
als basis en diversiteit als kracht. Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen.

Meer over de afdeling
Almere is in 40 jaar uitgegroeid tot de 8e stad van Nederland met meer dan 200.000 inwoners. En Almere groeit door. Deze groei moet duurzaam plaatsvinden. Circulaire economie is één van de pijlers binnen het programma van Almere 2.0 Met het programma Almere 2.0 investeren we in de kwaliteiten van de stad. Een stad waar inwoners trots op zijn, met plezier leven en zich naar hartelust kunnen ontplooien. Een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers verrast worden. Gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk werken hier samen aan.

 

Inloggen