Functioneel Beheerder Microsoft 365

Location
Emmeloord
Start date
11/11/2021
End date
30/04/2022
Hours
36
Klant
(Swif) Gemeente Noordoostpolder
Aanvraagnummer
SRQ154323
Share this request:

Bij de gemeente Noordoostpolder is er veel aandacht voor het Informatiemanagement. In de afgelopen jaren zijn grote stappen gezet op het gebied van digitalisering van werkprocessen, gegevensgebruik en documentaire informatie. Deze ontwikkeling willen we in de komende jaren graag voortzetten. Het team Informatiebeheer speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom willen we dit team graag versterken met een

Functioneel Beheerder Microsoft 365.

In onze ogen ligt hier een prachtige kans!
Voor het team Informatiebeheer zoeken wij een functioneel beheerder die zich bezig gaat houden met het beheer van de Microsoft 365-toepassingen.
We willen je graag de gelegenheid bieden om – voor zover je dat niet al hebt – inhoudelijke kennis op te doen van Microsoft 365. Daarom vinden we het verstandig je vanaf het begin mee te nemen bij de uitvoering van het programma Microsoft 365 en de keuzes die daarin gemaakt worden. Met behulp van in- en externe expertise brengen we je kennis graag op het gewenste niveau, zodanig dat je op de korte termijn, samen met een collega, in staat bent het functioneel beheer zelfstandig te verzorgen.

Dit is het project
Microsoft 365 is een suite van toepassingen die met een grote diversiteit aan functionaliteiten, werkprocessen in organisaties faciliteert. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het samenwerken aan documenten en het digitaal vergaderen in een veilige omgeving. De gemeente staat op het punt deze toepassingen te implementeren. Dit zullen we gaan doen binnen een programma, dat als belangrijkste doelstelling heeft om de toepassingen doordacht in te richten, aan te bieden aan (groepen) medewerkers van onze organisatie en hen bij het gebruik daarvan te begeleiden. Zoals het er nu uitziet zullen we dat stapsgewijs en in deelprojecten gaan doen.

Dit ga jij doen
De belangrijkste taken uitgevoerd moeten worden, zijn:

 • Het optimaal laten functioneren van de applicaties zodat de processen die hiermee worden ondersteund goed door de gebruikers kunnen worden uitgevoerd
 • Het proactief informeren en adviseren over de toepassingsmogelijkheden van de applicaties
 • Het signaleren en oplossen van knelpunten in applicaties en onderliggende werkprocessen
 • Het onderhouden van contacten met de leveranciers
 • In goede samenwerking met de andere functioneel beheerders ervoor zorgen dat de oplossingen blijvend passen in het applicatieportfolio van onze organisatie en ervoor zorgen dat de continuïteit van het beheer wordt geborgd
 • Ondersteunen van de eindgebruikers van de applicaties, zowel op individueel en groepsniveau als door bijvoorbeeld het verzorgen van trainingen
 • Participeren in voor de suite relevante projecten
 • Volgen van ontwikkelingen binnen de suite en het vertalen van deze ontwikkelingen naar de (groepen) eindgebruikers.

Dit breng jij mee
Uiteraard verwachten we dat je beschikt over de kennis en kunde die nodig is om deze taken uit te voeren. Of dat je je deze snel eigen weet te maken.
Wij denken daarbij aan:

 • Je hebt een HBO denk- en werkniveau
 • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met functioneel beheer
 • Je hebt een streepje voor als je kennis en ervaring met de Microsoft 365-suite hebt
 • Je bent een stevige professional, die in een dynamisch werkveld zijn/haar weg weet te vinden en de balans zoekt tussen klanttevredenheid en vastgestelde structuren
 • Je kunt je aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • Je kunt zowel met eindgebruikers als met de opdrachtgevers gemakkelijk communiceren.

Dit is het team
Het team Informatiebeheer is onderdeel van het cluster Interne Dienstverlening en kent een drietal taakvelden, te weten: Documentaire Informatie Voorziening (DIV), Functioneel Beheer (FB) en Informatie- en Communicatie Technologie (ICT).
Daarnaast beschikt het team over een tactisch adviseur voor project- en procesondersteuning. Het team bestaat uit 18 medewerkers en een aantal externe inhuurkrachten.

Dit is het cluster
Bij de gemeente Noordoostpolder zijn er verschillende taakvelden voor de ondersteuning van onze primaire processen. Deze zijn samengevoegd in het cluster Interne Dienstverlening. Dit cluster bestaat uit de teams Secretariaat, Ondersteuning, Informatiebeheer en Facilitair met in totaal ruim 60 medewerkers. Het managementteam van het cluster bestaat uit een manager en drie teamleiders. De functie van functioneel beheerder Microsoft 365 is ondergebracht in team Informatiebeheer.

Voor alle medewerkers van het cluster Interne Dienstverlening geldt dat een klantgerichte en dienstverlenende instelling nodig is om onze interne klanten optimaal ondersteuning te bieden bij de uitvoering van hun taken. Verder is het belangrijk dat je ontwikkelingsgericht bent en flexibel meebeweegt als de situatie daarom vraagt.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.
Voor deze functie vragen wij een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Inhuurdesk Swif

Inschrijven
Emmeloord
36
11/11/2021
08/10/2021
30/04/2022
(Swif) Gemeente Noordoostpolder
SRQ154323
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Emmeloord
11/11/2021
30/04/2022
36

Bij de gemeente Noordoostpolder is er veel aandacht voor het Informatiemanagement. In de afgelopen jaren zijn grote stappen gezet op het gebied van digitalisering van werkprocessen, gegevensgebruik en documentaire informatie. Deze ontwikkeling willen we in de komende jaren graag voortzetten. Het team Informatiebeheer speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom willen we dit team graag versterken met een

Functioneel Beheerder Microsoft 365.

In onze ogen ligt hier een prachtige kans!
Voor het team Informatiebeheer zoeken wij een functioneel beheerder die zich bezig gaat houden met het beheer van de Microsoft 365-toepassingen.
We willen je graag de gelegenheid bieden om – voor zover je dat niet al hebt – inhoudelijke kennis op te doen van Microsoft 365. Daarom vinden we het verstandig je vanaf het begin mee te nemen bij de uitvoering van het programma Microsoft 365 en de keuzes die daarin gemaakt worden. Met behulp van in- en externe expertise brengen we je kennis graag op het gewenste niveau, zodanig dat je op de korte termijn, samen met een collega, in staat bent het functioneel beheer zelfstandig te verzorgen.

Dit is het project
Microsoft 365 is een suite van toepassingen die met een grote diversiteit aan functionaliteiten, werkprocessen in organisaties faciliteert. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het samenwerken aan documenten en het digitaal vergaderen in een veilige omgeving. De gemeente staat op het punt deze toepassingen te implementeren. Dit zullen we gaan doen binnen een programma, dat als belangrijkste doelstelling heeft om de toepassingen doordacht in te richten, aan te bieden aan (groepen) medewerkers van onze organisatie en hen bij het gebruik daarvan te begeleiden. Zoals het er nu uitziet zullen we dat stapsgewijs en in deelprojecten gaan doen.

Dit ga jij doen
De belangrijkste taken uitgevoerd moeten worden, zijn:

 • Het optimaal laten functioneren van de applicaties zodat de processen die hiermee worden ondersteund goed door de gebruikers kunnen worden uitgevoerd
 • Het proactief informeren en adviseren over de toepassingsmogelijkheden van de applicaties
 • Het signaleren en oplossen van knelpunten in applicaties en onderliggende werkprocessen
 • Het onderhouden van contacten met de leveranciers
 • In goede samenwerking met de andere functioneel beheerders ervoor zorgen dat de oplossingen blijvend passen in het applicatieportfolio van onze organisatie en ervoor zorgen dat de continuïteit van het beheer wordt geborgd
 • Ondersteunen van de eindgebruikers van de applicaties, zowel op individueel en groepsniveau als door bijvoorbeeld het verzorgen van trainingen
 • Participeren in voor de suite relevante projecten
 • Volgen van ontwikkelingen binnen de suite en het vertalen van deze ontwikkelingen naar de (groepen) eindgebruikers.

Dit breng jij mee
Uiteraard verwachten we dat je beschikt over de kennis en kunde die nodig is om deze taken uit te voeren. Of dat je je deze snel eigen weet te maken.
Wij denken daarbij aan:

 • Je hebt een HBO denk- en werkniveau
 • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met functioneel beheer
 • Je hebt een streepje voor als je kennis en ervaring met de Microsoft 365-suite hebt
 • Je bent een stevige professional, die in een dynamisch werkveld zijn/haar weg weet te vinden en de balans zoekt tussen klanttevredenheid en vastgestelde structuren
 • Je kunt je aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • Je kunt zowel met eindgebruikers als met de opdrachtgevers gemakkelijk communiceren.

Dit is het team
Het team Informatiebeheer is onderdeel van het cluster Interne Dienstverlening en kent een drietal taakvelden, te weten: Documentaire Informatie Voorziening (DIV), Functioneel Beheer (FB) en Informatie- en Communicatie Technologie (ICT).
Daarnaast beschikt het team over een tactisch adviseur voor project- en procesondersteuning. Het team bestaat uit 18 medewerkers en een aantal externe inhuurkrachten.

Dit is het cluster
Bij de gemeente Noordoostpolder zijn er verschillende taakvelden voor de ondersteuning van onze primaire processen. Deze zijn samengevoegd in het cluster Interne Dienstverlening. Dit cluster bestaat uit de teams Secretariaat, Ondersteuning, Informatiebeheer en Facilitair met in totaal ruim 60 medewerkers. Het managementteam van het cluster bestaat uit een manager en drie teamleiders. De functie van functioneel beheerder Microsoft 365 is ondergebracht in team Informatiebeheer.

Voor alle medewerkers van het cluster Interne Dienstverlening geldt dat een klantgerichte en dienstverlenende instelling nodig is om onze interne klanten optimaal ondersteuning te bieden bij de uitvoering van hun taken. Verder is het belangrijk dat je ontwikkelingsgericht bent en flexibel meebeweegt als de situatie daarom vraagt.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.
Voor deze functie vragen wij een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Inloggen