Beleidsadviseur onderwijshuisvesting

Location
Lelystad
Start date
01/06/2021
End date
28/02/2022
Hours
36
Klant
(Swif) Gemeente Lelystad
Aanvraagnummer
SRQ149631
Share this request:

Opdracht omschrijving
Het betreft de tijdelijke vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof. Als beleidsadviseur onderwijshuisvesting hou je je bezig met allerhande onderwerpen die relatie hebben met onderwijshuisvesting en fungeer je als vraagbaak / specialist over dit onderwerp. Deze vragen komen vanuit de politiek, de organisatie en van de betrokken partners. Je voert overleg met schoolbesturen en andere betrokken partijen en adviseert het college en de raad.

De werkzaamheden in de overbruggingsperiode richten zich vooral op de uitvoering van het integraal huisvestingplan onderwijs (IHP) en het meerjarenperspectief onderwijshuisvesting.

Je maakt onderdeel uit van het team Onderwijs en Jeugdhulp en werkt veel samen met de collega’s binnen dit team, maar ook daarbuiten zoals met de collega’s van Maatschappelijk vastgoed en Gebouwenbeheer. Het team Onderwijs en Jeugdhulp ontwikkelt ten behoeve van het college van B&W en de gemeenteraad op professionele wijze integraal beleid in lokaal perspectief. Bij het team Onderwijs en Jeugdhulp zijn beleidsvelden ondergebracht die een belangrijke rol spelen in de hele onderwijsketen van Lelystad. Het bieden van adequate en passende onderwijshuisvesting wordt door de gemeente als belangrijke voorwaarde gezien voor het onderwijs in de stad en de ontwikkeling van de leerlingen.

Kandidaat omschrijving
Wij zoeken iemand die in staat is om snel de verschillende voorkomende werkzaamheden op benoemd terrein te vervullen. Dit gebeurt in overleg met betrokken collega’s. Voorwaarde is dat je beschikt over gedegen kennis van en ervaring met de wet- en regelgeving op het gebied van onderwijshuisvesting. Naast inhoudelijke kennis verwachten we dat je goed in staat bent om vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid overleg met externe maatschappelijke partners te voeren. Ervaring met het werken in een omgeving met bestuurlijke belangen is een belangrijke voorwaarde. Dit betekent dat je in staat bent om met verschillende partijen samen te werken en goed om kan gaan met verschillende –vaak tegengestelde- belangen. Ervaring in de Lelystadse context is een pre. Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding met ervaring in een soortgelijke functie.

Het mooie van gemeente Lelystad en de functie
De gemeente is een energieke organisatie met een informele werksfeer waar samenwerken, betrokkenheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Je komt te werken in een stad waar de pioniersmentaliteit nog altijd heerst en dit is ook merkbaar in jouw werk. Jij hebt daarbij direct invloed op hoe professioneel de organisatie overkomt op de inwoners en andere stakeholders van de stad.

Het team Onderwijs en Jeugdhulp bestaat uit 11 beleidsadviseurs en een ondersteunend medewerker. In het team zijn naast jeugdhulp en onderwijs ook onderwerpen als sociale veiligheid in relatie tot jeugd, kunst en cultuur en sport belegd.

Wanneer
Wij zoeken iemand die zo snel mogelijk beschikbaar is voor 8-16 uur per week tot augustus 2021, voor 32-36 uur in de periode augustus t/m eind november 2021, aflopend tot ca. 8-16 uur per week in de maanden december, januari en februari 2022.
 

Inhuurdesk Swif

Inschrijven
Lelystad
36
01/06/2021
04/05/2021
28/02/2022
(Swif) Gemeente Lelystad
SRQ149631
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Lelystad
01/06/2021
28/02/2022
36

Opdracht omschrijving
Het betreft de tijdelijke vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof. Als beleidsadviseur onderwijshuisvesting hou je je bezig met allerhande onderwerpen die relatie hebben met onderwijshuisvesting en fungeer je als vraagbaak / specialist over dit onderwerp. Deze vragen komen vanuit de politiek, de organisatie en van de betrokken partners. Je voert overleg met schoolbesturen en andere betrokken partijen en adviseert het college en de raad.

De werkzaamheden in de overbruggingsperiode richten zich vooral op de uitvoering van het integraal huisvestingplan onderwijs (IHP) en het meerjarenperspectief onderwijshuisvesting.

Je maakt onderdeel uit van het team Onderwijs en Jeugdhulp en werkt veel samen met de collega’s binnen dit team, maar ook daarbuiten zoals met de collega’s van Maatschappelijk vastgoed en Gebouwenbeheer. Het team Onderwijs en Jeugdhulp ontwikkelt ten behoeve van het college van B&W en de gemeenteraad op professionele wijze integraal beleid in lokaal perspectief. Bij het team Onderwijs en Jeugdhulp zijn beleidsvelden ondergebracht die een belangrijke rol spelen in de hele onderwijsketen van Lelystad. Het bieden van adequate en passende onderwijshuisvesting wordt door de gemeente als belangrijke voorwaarde gezien voor het onderwijs in de stad en de ontwikkeling van de leerlingen.

Kandidaat omschrijving
Wij zoeken iemand die in staat is om snel de verschillende voorkomende werkzaamheden op benoemd terrein te vervullen. Dit gebeurt in overleg met betrokken collega’s. Voorwaarde is dat je beschikt over gedegen kennis van en ervaring met de wet- en regelgeving op het gebied van onderwijshuisvesting. Naast inhoudelijke kennis verwachten we dat je goed in staat bent om vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid overleg met externe maatschappelijke partners te voeren. Ervaring met het werken in een omgeving met bestuurlijke belangen is een belangrijke voorwaarde. Dit betekent dat je in staat bent om met verschillende partijen samen te werken en goed om kan gaan met verschillende –vaak tegengestelde- belangen. Ervaring in de Lelystadse context is een pre. Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding met ervaring in een soortgelijke functie.

Het mooie van gemeente Lelystad en de functie
De gemeente is een energieke organisatie met een informele werksfeer waar samenwerken, betrokkenheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Je komt te werken in een stad waar de pioniersmentaliteit nog altijd heerst en dit is ook merkbaar in jouw werk. Jij hebt daarbij direct invloed op hoe professioneel de organisatie overkomt op de inwoners en andere stakeholders van de stad.

Het team Onderwijs en Jeugdhulp bestaat uit 11 beleidsadviseurs en een ondersteunend medewerker. In het team zijn naast jeugdhulp en onderwijs ook onderwerpen als sociale veiligheid in relatie tot jeugd, kunst en cultuur en sport belegd.

Wanneer
Wij zoeken iemand die zo snel mogelijk beschikbaar is voor 8-16 uur per week tot augustus 2021, voor 32-36 uur in de periode augustus t/m eind november 2021, aflopend tot ca. 8-16 uur per week in de maanden december, januari en februari 2022.
 

Inloggen