Beleidsadviseur cultuurbeleid en cultuurtaken

Location
Emmeloord
Start date
25/05/2021
End date
31/12/2021
Hours
12
Klant
(Swif) Gemeente Noordoostpolder
Aanvraagnummer
SRQ149612
Share this request:

Binnen het team KNOP is een senior beleidsadviseur verantwoordelijk voor het Cultuurbeleid. De verdeling van de taken op het gebied van Cultuurbeleid wijzigen dit jaar:

 • De taken op het gebied van beeldende kunst gaan naar een medewerker Team RO/ Cultureel Erfgoed.
 • Het accounthouderschap voor de FlevoMeer Bibliotheek gaat naar een medewerkster Team Werk. Zij moet hier nog op worden ingewerkt.
 • Er zal een nieuwe vaste medewerker Recreatie en Toerisme/Gebiedspromotie komen die cultuurtaken gaat overnemen als die een raakvlak hebben met dat taakveld. Deze dient te worden ingewerkt.
 • De verantwoordelijke beleidsmedewerker is samen met een andere collega accounthouder van de grootste uitvoerder van ons Cultuurbeleid: het Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Dit blijft zo.
 • De beleidsmedewerker Cultuur zorgt voor de afstemming en samenhang van de verschillende taken binnen het werkveld Cultuur en maakt en bewaakt het gemeentelijk Cultuurbeleid. Hij zorgt voor de bestuurlijke afstemming.

In juli 2020 is een nieuwe Cultuuragenda vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is het cultuurbeleid vastgelegd.
Omdat de beleidsadviseur Cultuur tijdelijk nodig is voor de invoering van de Wet inburgering, is er ondersteuning nodig en dienen taken van hem gedurende deze periode te worden overgenomen.

De werkzaamheden:

 • Vanuit een frisse, externe blik, sparringpartner zijn en met eventuele suggesties voor verbetering komen;
 • Het afhandelen van subsidieaanvragen gedurende het jaar voor incidentele activiteitensubsidies van amateurverenigingen, culturele evenementen en initiatiefnemers voor activiteiten waarvan een zeker Cultureel Visitekaartje uit gaat op basis van de Subsidieregeling culturele activiteiten Noordoostpolder (op termijn over te nemen door de beleidsadviseur Recreatie en Toerisme);
 • De huidige subsidieregeling aanpassen op het nieuw vastgestelde beleid;
 • Waarnemen van alle taken op het gebied van de lokale omroep en de subsidieverlening op basis van de Mediawet 2008;
 • Deelnemen aan ambtelijke overleggen in de provincie Flevoland, met andere gemeenten binnen Flevoland en met de CultuurRegio Zwolle en het voorbereiden van de bestuurlijke overleggen;
 • Het beoordelen van de noodzaak tot verlenen van Coronasteunmaatregelen en hiertoe rijksmiddelen oormerken;
 • Samen met het Cultuurbedrijf Noordoostpolder en amateurverenigingen opstarten van een platform amateurkunst;
 • Het uitvoeren van de motie Muziekpodium: onderzoeken van de mogelijkheden tot aanschaf van een verplaatsbaar pop-up podium t.b.v. evenementen en verenigingen;
 • Hand en span diensten bij onvoorziene zaken m.b.t. cultuur;
 • Afstemming met collega’s (ook van Onderwijs i.v.m. cultuureducatie en VVE en met beleidsadviseur Cultureel Erfgoed)
 • Samen met de beleidsadviseur cultuur inwerken van de collega’s die nieuwe cultuurtaken hebben gekregen;
 • Samen met de beleidsadviseur cultuur en projectmedewerker Voorzien in Vastgoed inhoudelijk afstemmen over (ver)nieuwbouw cultuurgebouwen;
Kennis en ervaring:

 • Ruime ervaring met cultuurbeleid en de uitvoering daarvan binnen een gemeentelijke organisatie;
 • Ruime ervaring met subsidieprocessen;
 • Affiniteit met en aantoonbare kennis van cultuurbeleid, bibliotheekwerk, mediabeleid en amateurkunsten;
 • Kennis over ontwikkelingen van rijksbeleid op het vlak van cultuur en kennis van relevante wet- en regelgeving.

Competenties:

 • Hands on mentaliteit: pragmatisch en doelgericht;
 • Utstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Flexibele instelling;
 • Enthousiasmerende persoonlijkheid;
 • Politieke sensibiliteit.

 

Inhuurdesk Swif

Inschrijven
Emmeloord
12
25/05/2021
03/05/2021
31/12/2021
(Swif) Gemeente Noordoostpolder
SRQ149612
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Emmeloord
25/05/2021
31/12/2021
12

Binnen het team KNOP is een senior beleidsadviseur verantwoordelijk voor het Cultuurbeleid. De verdeling van de taken op het gebied van Cultuurbeleid wijzigen dit jaar:

 • De taken op het gebied van beeldende kunst gaan naar een medewerker Team RO/ Cultureel Erfgoed.
 • Het accounthouderschap voor de FlevoMeer Bibliotheek gaat naar een medewerkster Team Werk. Zij moet hier nog op worden ingewerkt.
 • Er zal een nieuwe vaste medewerker Recreatie en Toerisme/Gebiedspromotie komen die cultuurtaken gaat overnemen als die een raakvlak hebben met dat taakveld. Deze dient te worden ingewerkt.
 • De verantwoordelijke beleidsmedewerker is samen met een andere collega accounthouder van de grootste uitvoerder van ons Cultuurbeleid: het Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Dit blijft zo.
 • De beleidsmedewerker Cultuur zorgt voor de afstemming en samenhang van de verschillende taken binnen het werkveld Cultuur en maakt en bewaakt het gemeentelijk Cultuurbeleid. Hij zorgt voor de bestuurlijke afstemming.

In juli 2020 is een nieuwe Cultuuragenda vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is het cultuurbeleid vastgelegd.
Omdat de beleidsadviseur Cultuur tijdelijk nodig is voor de invoering van de Wet inburgering, is er ondersteuning nodig en dienen taken van hem gedurende deze periode te worden overgenomen.

De werkzaamheden:

 • Vanuit een frisse, externe blik, sparringpartner zijn en met eventuele suggesties voor verbetering komen;
 • Het afhandelen van subsidieaanvragen gedurende het jaar voor incidentele activiteitensubsidies van amateurverenigingen, culturele evenementen en initiatiefnemers voor activiteiten waarvan een zeker Cultureel Visitekaartje uit gaat op basis van de Subsidieregeling culturele activiteiten Noordoostpolder (op termijn over te nemen door de beleidsadviseur Recreatie en Toerisme);
 • De huidige subsidieregeling aanpassen op het nieuw vastgestelde beleid;
 • Waarnemen van alle taken op het gebied van de lokale omroep en de subsidieverlening op basis van de Mediawet 2008;
 • Deelnemen aan ambtelijke overleggen in de provincie Flevoland, met andere gemeenten binnen Flevoland en met de CultuurRegio Zwolle en het voorbereiden van de bestuurlijke overleggen;
 • Het beoordelen van de noodzaak tot verlenen van Coronasteunmaatregelen en hiertoe rijksmiddelen oormerken;
 • Samen met het Cultuurbedrijf Noordoostpolder en amateurverenigingen opstarten van een platform amateurkunst;
 • Het uitvoeren van de motie Muziekpodium: onderzoeken van de mogelijkheden tot aanschaf van een verplaatsbaar pop-up podium t.b.v. evenementen en verenigingen;
 • Hand en span diensten bij onvoorziene zaken m.b.t. cultuur;
 • Afstemming met collega’s (ook van Onderwijs i.v.m. cultuureducatie en VVE en met beleidsadviseur Cultureel Erfgoed)
 • Samen met de beleidsadviseur cultuur inwerken van de collega’s die nieuwe cultuurtaken hebben gekregen;
 • Samen met de beleidsadviseur cultuur en projectmedewerker Voorzien in Vastgoed inhoudelijk afstemmen over (ver)nieuwbouw cultuurgebouwen;
Kennis en ervaring:

 • Ruime ervaring met cultuurbeleid en de uitvoering daarvan binnen een gemeentelijke organisatie;
 • Ruime ervaring met subsidieprocessen;
 • Affiniteit met en aantoonbare kennis van cultuurbeleid, bibliotheekwerk, mediabeleid en amateurkunsten;
 • Kennis over ontwikkelingen van rijksbeleid op het vlak van cultuur en kennis van relevante wet- en regelgeving.

Competenties:

 • Hands on mentaliteit: pragmatisch en doelgericht;
 • Utstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Flexibele instelling;
 • Enthousiasmerende persoonlijkheid;
 • Politieke sensibiliteit.

 

Inloggen