Inhuurdesk SwiF

Strategisch projectcontroller

Standplaats:
Stadhuis Almere
Startdatum:
23.04.2019
Einddatum:
01.09.2019
Uren per week:
20

In deze functie ben je onderdeel van de diverse projectgroepen en ben je de rechterhand van de programmamanagers en projectleiders op het gebied van Financiën en Control. Voor deze functie is grondige kennis benodigd van programma- en projectcontrol, gemeentefinanciën, de aanbestedingsregels, de Wet Ruimtelijke Ordening en overige regelgeving rondom de grondexploitaties. Daarnaast is er algemene kennis nodig van BTW- en VPB regelgeving, de regels omtrent staatssteun en Wet Markt en Overheid. Kortom: je weet welke regelgeving van toepassing is binnen het programma en kan dit adequaat toepassen. Binnen de portefeuille van Almere 2.0 zijn er 2 sleutelprojecten waar er een urgent vraagstuk ligt. Dit betreft het Station Almere Centrum (gemeente als opdrachtgever van een project van ruim €40 miljoen) en Eden Holland (go/no-go besluit zomer 2019). 
 
Jouw verantwoordelijkheden:
• De kritische vriend van de programmamanagers en projectleiders.
• Gevraagd en ongevraagd organiseren van ‘tegenspraak’ bij (nieuwe) initiatieven en 

  ontwikkelingen voorstellen aan stuurgroepen, kernteam Almere 2.0, directie en bestuur.
• Draagt zorg voor het opstellen en beheersen van risico’s per programma en project inclusief beheersmaatregelen.
• Tijdig signaleren van externe veranderingen binnen de projecten en kan hier ook in 

  handelen
• Adviseren over de governance en financieringsstructuren van programma’s en projecten.
• Het onderhandelen en onderhouden van contacten met externe partijen gezamenlijk met 

  projectleider.
• Toetsen/adviseren van complexe businesscases binnen de projecten.
• Adviseren over complexe en afwijkende financiële verwerking en vastlegging van  
  strategische aankopen, realisatieovereenkomsten, intentieovereenkomsten, eventuele 
  grondbedrijf transacties, anterieure overeenkomsten, extra beheerlasten.
• Zorgen voor goede advisering over BTW en VPB aspecten binnen de projecten.

• Zorgdragen voor een adequate financiële verwerking van geldstromen binnen de gemeente 
  conform de vingerende wet -en regelgeving.
In eerste instantie richt de controller zich op de businesscase voor de stationslocatie.


< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten