Inhuurdesk SwiF

projectmanager gebiedsontwikkeling centrum

Standplaats:
Lelystad
Startdatum:
05.03.2019
Einddatum:
30.08.2019
Maximaal tarief:
€ 120.00
Uren per week:
32

 

Er is behoefte aan een projectmanager die zelfstandig de gebiedsontwikkelingen rond het centrum kan uitvoeren. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk is voor het aanturen van de projectgroep, contactbewaking en -vorming, grondexploitatie, planning, ruimtelijke procedures, ontwerp openbare ruimte en (politieke) besluitvorming en communicatie. Onder aansturing van de projectmanager zal een civiele projectleider zorgdragen voor het bouw- en woonrijp maken. het gaat hierbij om de volgende projecten:

 

Parkwijk: Parkwijk is een bijzondere woonwijk die in het Stadshart wordt gebouwd. Ca. 130 woningen en bijzonder functie komen in deze wijk samen. Het bouwrijp maken is gereed en het ontwerpproces woonrijp maken moet worden opgestart. Tevens dienen de afspraken en huidige planning en fasering tegen het licht gehouden te worden in relatie tot de ontwikkelovereenkomst. Reserveringsovereenkomst moet worden opgesteld en de grondexploitatie herzien.

 

Theaterwonen: Het Theaterwonen maakt onderdeel uit van het Theaterkwartier. het betreft een bijzonder woonblok naast het theater. Bidbook is gereed en verzonden naar partijen. het selectieproces dient te worden aangestuurd wat resulteert in een ontwikkelovereenkomst. Het bouw- en woonrijp maken moet worden opgestart.

 

Zilverpark-Oost: Dit is een nieuwe zelfstandige locatie waar 35 appartementen in het luxe segment zijn voorzien. Er ligt een bestemmingsplan en stedenbouwkundig is de kavel verkend qua beeldkwaliteit. Er zal een grondexploitatie moeten worden vastgesteld. Op basis hiervan zal een bidbook worden opgesteld en in de markt worden gezet. Vervolgens zal het project gerealiseerd moeten worden.

 

Bovengenoemde werkzaamheden worden uitgevoerd onder aansturing van de programmamanager Stadshart. 

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten