Inhuurdesk SwiF

Planeconoom

Standplaats:
Almere
Startdatum:
01.05.2019
Einddatum:
31.12.2019
Maximaal tarief:
€ 112.00
Uren per week:
36

De werkomgeving
De afdeling Gebiedsontwikkeling werkt samen met partners aan een duurzame ruimtelijke economische ontwikkeling van Almere. Wij regisseren de ontwikkeling van de stad, van strategisch tot detailniveau. Er wordt in samenhang samengewerkt aan de ontwikkeling van de gebieden en de stad als geheel. De afdeling Gebiedsontwikkeling geeft als gemeentelijke opdrachtgever invulling aan de ambitie uit het coalitieakkoord 2018-2022:
“Almere is en blijft de bouwstad van Nederland. Almere biedt aan particulieren, corporaties en andere initiatiefnemers de ruimte om te bouwen op iedere schaal, voor iedere doelgroep, in iedere kwaliteit en prijsklasse voor zowel de koop- als de huursector. De balans in het totale woonaanbod verliezen we daarbij niet uit het oog. We zetten de omslag voort van grootschalig planmatig bouwen naar een meer organische ontwikkeling.”
De komende jaren moet dit uitmonden in o.a. de realisatie van gemiddeld 1.500 woningen per jaar in alleen al de gemeentelijke projecten. Zo wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de gebieden Poort-Oost, Duin, Nobelhorst, Noorderplassen-West en verschillende projecten binnen het bestaand stedelijk gebied. We zetten ook actief in op bedrijfsterreinontwikkeling in Almere.
 
Voor de Afdeling Gebiedsontwikkeling zijn we op zoek naar een Senior Planeconoom voor 32 uur per week.


Dit is het werk
Als senior planeconoom ben je verantwoordelijk voor de planeconomische advisering over de financiële haalbaarheid en de ontwikkelstrategie van complexe ruimtelijke gebieds- en projectopgaven vanaf de eerste voorbereiding tot en met de uitvoering. Naast het opstellen, bewaken en actualiseren van gemeentelijke grondexploitaties met risico/kansenanalyses lever je een bijdrage aan op te stellen anterieure overeenkomsten en exploitatieplannen.
Je bent daarbij onder andere betrokken bij verkooponderhandelingen met marktpartijen en/of publieke partijen over gronduitgiftes en exploitatieovereenkomsten. Je bepaalt, mede in samenspraak met uitgifteadviseurs, projectleiders realisatie en projectmanagers ontwikkeling de financiële strategie en de contractvorming bij gebieds- en vastgoedontwikkelingen.
De tijd van uitsluitend de inzet van het traditionele grondbedrijf ligt al weer een tijd achter ons. Met de verandering naar een meer faciliterende en/of regisserende rol van de gemeente is er behoefte aan meer maatwerk per ruimtelijke opgave. Dit maatwerk vraagt om verbreding van financiële kennis en expertise.

Kandidaat omschrijving
Dit breng je mee/eisen
Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding Ruimtelijke Ordening of Planologie. Je hebt aantoonbaar meerjarige (minimaal 3 jaar) ervaring met grote gebiedsontwikkelingen > 4.000 woningen.
Je stuurt niet alleen op de financiële kwaliteit van een project, maar je hebt als planeconoom het doel om het eindbeeld van een project te realiseren. Je benadert de planeconomie bovenal vanuit de vastgoedontwikkeling. Je bent daarbij resultaat en klantgericht. Je kunt gemakkelijk contacten leggen en onderhouden van uiteenlopend niveau. Je houdt ervan om sturing te geven en samen met anderen resultaten te bereiken. Door je enthousiasme lukt het je om anderen mee te krijgen; door je gestructureerde manier van werken bereik je op tijd je doel. Schriftelijk en mondeling communiceren gaat je gemakkelijk af.

Competenties
Vernieuwend, omgevingsbewust, communicatief, resultaatgericht, analytisch, vertrouwenwekkend.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten