Inhuurdesk SwiF

Leerplichtambtenaar

Standplaats:
Urk
Startdatum:
03.12.2018
Einddatum:
31.12.2019
Uren per week:
18

 

Gemeente Urk heeft een vacature voor een leerplichtambtenaar voor 18 uur per week. We zijn op zoek naar een kandidaat die na een periode van inhuur, bij wederzijdse tevredenheid, in dienst wil treden bij gemeente Urk en kosteloos overgenomen kan worden.

Je komt te werken bij de eenheid Dienstverlening. Deze eenheid is verantwoordelijk voor de taakvelden sociaal domein, burgerzaken, gemeenteportaal, milieu, bouw- en woningtoezicht, communicatie en belastingen en heffingen.
Je werkt in een team 
waarbij integrale samenwerking vereist is.

Het college heeft een stevige ambitie. De medewerkers werken hard volgens het no-nonsense principe binnen korte lijnen. De cultuur van de gemeentelijke organisatie is gericht op samenwerking, maatschappelijke betrokkenheid,
vernieuwingsgerichtheid, 
openheid en nuchterheid, is informeel en dynamisch. De gemeente scoort bij audits en inspecties heel vaak bovengemiddeld. Ook wordt regelmatig aan pilots meegedaan en is er sprake van aansprekende projecten op veel terreinen.
Ons ziekteverzuimcijfer is
 laag.

Het takenpakket van de leerplichtambtenaar ziet er als volgt uit:

-Je bestrijdt het schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten van jeugdigen tussen 5 en 18 jaar.

-Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leerplichtwet.

-Je onderzoekt de reden van schoolverzuim en biedt begeleiding aan leerlingen, ouders en scholen die zoeken naar oplossingen

om voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim te voorkomen.

-Je houdt spreekuren op scholen en op het gemeentehuis.

-Je bent partner in multidisciplinair overleg.

-Je bent kernfunctionaris van het Zorgteam 18-.

-Je behandelt aanvragen voor een vrijstelling van de leerplicht of voor verlof.

-In het uiterste geval kun je een proces-verbaal opmaken tegen de ouders en/of de jongere.

Het administratief vastleggen van verzuim en de vervolgacties hoort ook bij de functie. Het is een zelfstandige, specialistische

functie met veel in- en externe contacten. Je past wet - en regelgeving toe, en je hebt inzicht in – en gevoel voor - sociale

maatschappelijke problematiek. Daardoor weet je de juiste balans te vinden tussen handhaving en zorg.

-Je ontwikkelt cijfermateriaal VSV.

-Je ondersteunt bij de ontwikkeling van het leerplicht-, VSV- en RMC-beleid.

-Je krijgt te maken met complexe situaties waarbij je mensen moet overtuigen en medewerking moet verkrijgen.

-In voorkomende gevallen verricht je gespreksvoering op overige relevante terreinen binnen

 

Je beschikt over de volgende competenties:
- Je hebt een dienstverlenende instelling.

-Je hebt zicht op de ontwikkelingen in de omgeving en weet dit over te brengen en daarvoor draagvlak te creëren.

-Je hebt een sterk analytisch vermogen.

-Je bent flexibel en kan onder tijdsdruk werken.

-Je bent resultaatgericht met behoud van de relatie waarbij je met overwicht doorpakt.

-Daarnaast ben je iemand die zijn standpunten zowel mondeling als schriftelijk goed verwoordt.

-Je kan met veel verschillende belangen en partijen omgaan.


Wij zoeken een medewerker die als verbinder met collega’s en/of externen samen wil werken aan het behalen van afgesproken doelstellingen.

Tot slot ben je bestuurlijk / politiek sensitief

De competenties zoals verwoord in de opdracht- en kandidaatomschrijving worden door de gemeente getoetst in de gespreksronde.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten