Inhuurdesk SwiF

Bezwaarjurist

Standplaats:
Lelystad
Startdatum:
12.11.2018
Einddatum:
31.03.2019
Uren per week:
36

De afdeling Facilitair, Advies en Beheer (FAB)
De afdeling FAB ondersteunt, faciliteert en adviseert de gemeentelijke organisatie op het gebied van bedrijfsvoering. Dat omvat onder meer advisering op het gebied van recht en inkoop, bezwaarafhandeling maar ook secretariële ondersteuning van college, directie en afdelingssecretariaat. FAB is de vanzelfsprekende partner op het gebied van bedrijfsvoering en biedt haar werknemers een uitdagende en professionele werkomgeving waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.
 
Het team 
Het team JZV bestaat uit diverse disciplines op het gebied van recht (bezwaarschriften, advisering) en inkoop. Je valt binnen het team onder de discipline bezwaarafhandeling. Het team heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor het maatschappelijk belang en de organisatie. Er heerst een open en professionele cultuur waar veel ruimte is om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Het team is een juridisch expertisecentrum, met veel kennis en ervaring.
 
Opdracht
De bezwaarjurist verricht de volgende werkzaamheden:

 • De bezwaarjurist is inzetbaar voor de Algemene Kamer. Bij de Algemene Kamer gaat het hoofdzakelijk over besluiten op het gebied van het omgevingsrecht (besluiten op aanvragen om omgevingsvergunningen, handhavingsbesluiten, invorderingsbesluiten), op het gebied van de APV en bijzondere wetgeving, besluiten op WOB-verzoeken en op het gebied van de Basisregistratie personen (BRP);
 • Ondersteuning van de bezwaarschriftencommissie, dat wil zeggen het voorbereiden van zittingen van de commissie, het zorgen voor de verslaglegging tijdens de zitting en het opstellen van het advies op basis van de stukken, hetgeen tijdens de hoorzitting ter tafel gebracht is en de uitkomst van het raadkameroverleg van de commissie;
 • Het begeleiden en coachen van secretarissen die ingewerkt worden op het werkterrein van de Algemene Kamer;
 • In voorkomende gevallen het ambtelijk horen van personen die een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente hebben ingediend;
 • In voorkomende gevallen het schrijven van de beslissing op bezwaar.
 • bij gemeente zullen deze competenties beoordeeld worden.

Eisen
Beschikbaarheid
De kandidaat dient vanaf 1 november 2018 36 uur per week beschikbaar te zijn.
 
Actuele kennis
Uit het CV moet blijken dat de kandidaat over actuele kennis van de gevraagde wetgeving beschikt.
 
Aantoonbare ervaring met ondersteuning commissie en ambtelijk horen
Uit het CV moet blijken dat de kandidaat de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring heeft opgedaan met ondersteuning van een externe bezwaarschriftencommissie, met ambtelijk horen en de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring heeft in het begeleiding van beginnende secretarissen voor de Algemene Kamer van de bezwaarschriftencommissie.
Referentie vereist.
 
Werkervaring 
Uit het CV moet blijken dat de kandidaat de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring heeft opgedaan als Bezwaarjurist Algemene Kamer bij een gemeente.
Referentie vereist.
 
Competenties
De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken:
 

 • Afgeronde WO opleiding Rechten;
 • Aantoonbare actuele kennis van de WABO, RO, Wegenverkeerswet, BRP en overige wetgeving die aan de orde komt bij de Algemene Kamer;
 • Aantoonbare praktijkervaring met het behandelen van bezwaarschriften voor de Algemene Kamer bij een gemeente;
 • Aantoonbare ervaring met het schrijven van adviezen;
 • In staat zijn om onder tijdsdruk te werken;
 • Netwerker. Daarmee wordt bedoeld dat de kandidaat in staat is om binnen het stadhuis zijn eigen weg te vinden en om zo nodig af te stemmen met verschillende afdelingen en functionarissen;
 • Aanpakker. Daarmee wordt bedoeld dat bezwaarzaken pro-actief opgepakt worden en dat de kandidaat niet wacht tot een zaak aan hem/haar wordt toegewezen;
 • Kennis van actuele jurisprudentie op het gebied van de Algemene Kamer;
 • Analytisch sterk en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

 
Gedurende de selectiegesprekken bij gemeente zullen deze competenties beoordeeld worden.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten