Inhuurdesk SwiF

Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening

Standplaats:
Urk
Startdatum:
06.05.2019
Einddatum:
01.05.2020
Maximaal tarief:
€ 85.00
Uren per week:
32

Voor de eenheid Ruimte en Beheer zoeken wij een Beleidsadviseur RO voor 32-36 uur per week met de optie tot kosteloze overname na eerst periode van inhuur.

Je werkt voor de eenheid Ruimte en Beheer. Deze eenheid functioneert als opdrachtnemer voor een veelheid aan opdrachten in het ruimtelijk domein.

Dit alles binnen een strategie met als hoofdkenmerk het behouden van flexibiliteit en ruimtelijke kwaliteit, aansluitend bij het profiel van Urk. De eenheid geeft op ruimtelijk niveau richting aan en pakt initiatieven in samenwerking met interne en externe partijen vanuit een proactieve houding op. Het team RO is binnen de eenheid verantwoordelijk voor ruimtelijke visies, ruimtelijk beleid en bestemmingsplannen. Een team dat diverse beleidsterreinen samenbrengt in het kader van ruimtelijke (her)programmering van de gemeente en integraal samenwerkt. Binnen de eenheid Ruimte en Beheer lever je aan het team RO een belangrijke inhoudelijke en procesgerichte bijdrage. Door je kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening kun je kansen op waarde schatten en projecten tot een goed einde brengen. Je brengt mensen samen en creëert energie waardoor kansen en initiatieven omgezet worden in concrete projecten. Zowel intern als extern ben je in staat partijen te verbinden. Je bent in staat is om met adviseurs van uiteenlopende disciplines in projectverband resultaten te boeken. Resultaatgericht, maar met oog voor de diverse belangen. Tevens ben je op basis van opleiding en ervaring aantoonbaar in staat om zelfstandig en inhoudelijk, in goede afstemming met andere betrokken partijen, ruimtelijke procedures op te pakken, zoals:

· wijzigingsplannen en (partiële wijzigingen van) bestemmingsplannen (bijv. BP bedrijventerrein, havenmeesterswoning) welke tot bestuurlijke besluitvorming gebracht worden;

· helder geformuleerde adviezen (bijv. nieuwe locatie busstation) welke toegelicht worden bij portefeuillehouder en/of raadscommissie;

· zienswijzen, bezwaren en beroepen, in voorkomende gevallen in samenspraak met een bureau;

· opstellen van ruimtelijk beleid (bijv. gemeentelijke vestigingsvisie en handhavingsbeleid BP Bedrijventerrein).

Kandidaatomschrijving:
· Afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO-niveau.

· Aantoonbare ruime kennis van en ervaring met ruimtelijke ordening in een complexe context.

· Ruime ervaring met de denk- en handelwijze van marktpartijen.

· Kennis van de markt en actuele ontwikkelingen op het terrein van ruimtelijke ordening en in staat om

hierop afgestemde haalbare strategieën te kunnen formuleren.

· Goed ontwikkeld relevant netwerk.

· Kennis van wet- en regelgeving en gemeentelijke besluitvormingsprocessen.

· Minimaal 3 jaar ervaring met RO-projecten gedurende de laatste 6 jaar

· Minimaal 2 jaar ervaring bij een gemeente gedurende de laatste 5 jaar.

· Goed op de hoogte van recente beleidsontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van wet- en

regelgeving (bijv. omgevingswet).

· Gevoel voor een politieke- en bestuurlijke omgeving.

· Als beleidsadviseur RO opereer je zelfstandig en ben je zorgvuldig en resultaatgericht. Je kunt

uitstekend in diverse netwerken samenwerken en hebt ervaring met het vormen van een team en het

functioneel (niet hiërarchisch) aansturen hiervan.

· Door jouw enthousiasme ben je in staat mensen te motiveren. Je hebt daadkracht, bent deskundig en

kan planmatig en procesmatig denken.

· Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.

· Je werkt aan meerdere opdrachten waarbij integraal denken en werken en het inbrengen van creatieve

oplossingen van belang is.

 

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten